Dojazd

Jadąc od strony Białegostoku i Warszawy: w Augustowie, po minięciu przystani żeglugi, należy skręcić na światłach w prawo, na drogę krajową nr 16 w kierunku Sejn i przejścia granicznego na Litwę w Ogrodnikach. Tą drogą należy dojechać do Przewięzi, gdzie po prawej stronie widoczna będzie śluza na Kanale Augustowskim i dalej tą samą drogą przejechać jeszcze ok. 9 km przez las w kierunku Sejn. Zaraz po wyjechaniu z lasu należy skręcić w prawo na skrzyżowaniu w kierunku Serw i Płaskiej. Pierwszą miejscowością na tej drodze będzie Dalny Las, a następną Serwy.
Hotel Albatros znajduje się na początku miejscowości po lewej stronie drogi.